Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

OLKAlaisen omatunto

OLKA-toiminnan valmennetut vapaaehtoiset ja potilasjärjestöjen edustajat ovat tarjonneet apua ja vertaistukea vuodesta 2017 Seinäjoen keskussairaalassa. Toiminta on koordinoitua ja toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoella sijaitsevan Järjestötalon kanssa.

OLKAsta on tullut näiden vuosien aikana tärkeä ja virkeä tuulahdus sairaalan toimintaan. Tarjolla oleva koordinoitu järjestö- ja vapaaehtoistoiminta lähentää ihmisiä samojen asioiden ja haasteiden äärellä. Tämä on sairaalan palvelua ja toimintaa tukevaa kiireetöntä kohtaamista asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa niin, että asiakas tulee vielä paremmin kuulluksi ja osallistetuksi hoitoonsa. Ylihoitaja Aila Mäki-Rajalan mukaan OLKAlaiset tuovat kohtaamisissa meille kaikille iloa, toivoa ja tukea sairaalan arkeen.

Sairaalavapaaehtoiset haluavat laittaa hyvän kiertämään

OLKA- koordinaattorit Tarja Kulmala ja Sarita Vihtonen iloitsevat ja arvostavat kaikkia 70:tä vapaaehtoistaan, jotka haluavat laittaa hyvän kiertämään ja toimivat pyyteettömästi sairaalan arjessa. Seinäjoella on toimittu jo sen verran pitkään, että on huomattu, kuinka asiakkaiden kiitollisuus saamastaan avusta ja tuesta voimaannuttaa vapaaehtoisia ja he kokevat itsensä tarpeellisiksi ja toimintansa merkitykselliseksi. Asiakas saa purkaa ajatuksiaan luotettavalle vapaaehtoiselle, joka on rinnalla tarvittaessa vaikkapa koko sairaalassa käynnin ajan.

Parhaillaan on menossa 5-vuotisen toimintamme juhlavuosi. Koimme, että nyt on ollut hyvä hetki pysähtyä työpajailemaan ja miettimään yhdessä vapaaehtoisten kanssa, mitä tarkoittaa ”OLKAlaisen omatunto” ja miten arjen toiminnassamme näkyvät OLKAn arvot, kuten toisiaan arvostava hyvä yhteistyö, kunnioitus ja hyvän tekeminen. Omallatunnollahan tarkoitetaan ihmisen sisäistä moraalitajua ja kaikille yhteistä käsitystä hyvästä ja oikeasta.

Lähdimme pohtimaan ”OLKAlaisen omatunnon” kautta, mitä asioita huomioidaan, kun toimitaan vapaaehtoisena, ollaan tekemisissä sairaalan työntekijöiden kanssa, kohdataan asiakkaita sekä miten vapaaehtoiset huomioivat toiminnassa toinen toisensa.

”OLKAlaisen omatunto” -työpajan satoa, jossa OLKA-toiminnan arvot näkyvät:

  1. ”OLKAlaisen omatunto” tarkoittaa vapaaehtoisena toimimisessa sitä, että kohdataan sairaalan asiakkaat tasapuolisesti ja arvostavasti sekä tarjotaan apua sitä tarvitseville. Muistetaan OLKAn toimintaperiaatteet ja oma hyvä asenne.
  2. ”OLKAlaisen omatunto” henkilökuntaa kohdattaessa tarkoittaa sitä, että kunnioitetaan ja arvostetaan heidän työtään ja vihreäliivisillä on hyvä käytös, mm. pidetään positiivinen asenne AINA ja muistetaan tervehtiä. Ymmärretään henkilökunnan kuormittuneisuus ja pidetään yllä hyvää tilannetajua.
  3. ”OLKAlaisen omatunto” asiakkaiden kanssa on arviointia sopivasta lähestymistavasta, myötäelämistä, kannustamista, ennakkoluulottomuutta sekä hienotunteisuutta. Toimitaan rauhallisesti ja muistetaan, että ”moka” on lahja ja niistä opitaan.
  4. ”OLKAlaisen omatunto” suhteessa toisiin vapaaehtoisiin tarkoittaa sitä, että ollaan toiminnassa tasavertaisia ja kohdataan toisemme hyväksyvästi, tutustutaan toisiimme. Ei tehdä liikaa tulkintoja tai luoda uskomuksia toisistamme. Annetaan jokaisen toimia omalla persoonallisella tavallaan. Tuetaan toinen toisiamme ja autetaan tarvittaessa. Katsotaan, mitä voimme oppia itse kultakin ja oma asenteemme vaikuttaa myös toisiin vapaaehtoisiin. Kohdataan siis myös vapaaehtoisinakin toisemme hyvin ja kuunnellaan, mitä toisella on sanottavaa.

Asiakasnäkökulma on OLKA-toiminnan ydintä ja sen sydän on erilaisissa kohtaamisissa sairaalaympäristössä. Kun olemme päättäväisesti vuosi toisensa jälkeen halunneet tehdä asiakkaille ja henkilökunnalle hyvää Seinäjoen keskussairaalassa, se on alkanut kantamaan hedelmää. OLKA- toiminta tiedostetaan osaksi sairaalan omaa toimintaa ja vapaaehtoisemme saavat paljon kiitosta. Tavataan sanoa, että annat vain vähän, jos annat mitä omistat. Vasta antaessasi itsestäsi annat todella.

Kirjoittaja: OLKA-koordinaattori Tarja Kulmala, Seinäjoki

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Uusimmat

Arkisto

Arkistot

Avainsanat

Skip to content