OLKA-toiminnan logo

Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Tietoa OLKAsta

OLKA-toimintaa toteutetaan yhteistyössä sairaalan ja järjestöjen kanssa. OLKA-toiminnassa yhdistyvät sairaalan ja kansalaistoimijoiden tiedot ja taidot, jotka tähtäävät yhdessä potilaan parhaaksi.

Toiminnan mahdollistajat

Valtakunnallista OLKA-verkostoa johtavat yhteistyössä EJY ja HUS. Verkosto vastaa yhteisesti toimintamallin kehittämisestä.  Jokaisella alueella on koordinoiva järjestö ja sairaala yhteistyössä toteuttamassa paikallista OLKA-toimintaa.

OLKA toiminnan mahdollistavat sairaalat ja koordinoiva järjestö, jotka keskenään jakavat toiminnan vastuut ja resurssoinnit.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee Veikkauksen tuotoilla järjestöjä OLKA-toiminnan koordinoinnissa.

OLKA-toiminnan sisällön tuottavat sairaalat, järjestöt ja vapaaehtoiset eri puolilla Suomea.

OLKA on syntynyt HUSin ja EJY ry:n yhteistyönä. HUS Ihannesairaala -hanke kutsui vuosina 2006-2009 Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n mukaan tuomaan järjestöjen näkökulman sairaalan ja järjestöjen välisen yhteistyön kehittämiseen.

Sairaalan potilaiden tueksi olevia järjestöjä on paljon, ja siksi sairaala toivoi koordinointia järjestöyhteistyöhön sekä vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen. Vuonna 2011 käynnistyi Vertaisresepti-hanke, joka loi puitteet potilasyhdistysten ja vapaaehtoistoiminnan juurruttamiseksi sairaalaan. Yhteinen hanke toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja HUSin tuella. Toiminnalle annettiin nimi OLKA ja rekisteröitiin kehittäjien yhteisomistuksena. Pieni r-kirjain nimen yhteydessä kuvaa rekisteröintiä.

Keväällä 2013 avattiin Meilahden tornisairaalaan ensimmäinen OLKA-piste ja samanaikaisesti käynnistettiin vertaistukitoiminta rintarauhaskirurgian yksikössä yhteistyössä kahden potilasyhdistyksen kanssa. Vähitellen toiminta laajeni HUSin alueella. Toimintaa kehitettiin entisestään ja se alkoi herättää kiinnostusta myös muualla Suomessa. Nykyään toimintaa on eri puolilla Suomea.

Miten OLKA sai alkunsa?

Tiesitkö, että...

OLKAn nimi tarkoittaa olkapäätä, johon nojata. OLKA-sanaa ei käännetä, vaan se on OLKA kaikilla kielillä.
Värimaailmaksi on valittu värit, jotka erottuvat sekä HUSin että EJYn väreistä, ja jotka ilmentävät iloa ja valoa. Matkan varrella on myös mukaan tullut vaaleanvihreä väri, jolla kuvataan vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Jokaisella värillä on tärkeä merkityksensä.

OLKAn hahmot vertaistukija Toivo, vapaaehtoinen Ilona ja Valo-vertainen.

OLKAn vapaaehtoistoiminnan hahmot vertaistukija Toivo, vapaaehtoinen Ilona ja Valo Vertainen haluavat tulla tutuiksi ja kannustavat ottamaan yhteyttä.
Ilonan ja Toivon voi kohdata sairaalan vapaaehtoistoiminnassa ja Valo Vertainen asuu Terveyskylään kuuluvassa Vertaistalossa.

Vertaistalon logo.

OLKAn virtuaalinen palvelu Vertaistalo.fi avattiin Terveyskylään kesäkuussa 2017. 
vertaistalo.fi

Opinnäytetyöt

OLKAn toiminnasta on tehty opinnäytetöitä. Käy tutustumassa!

close

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Skip to content