Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Tietoa OLKAsta

OLKA-toimintaa toteutetaan yhteistyössä sairaalan ja järjestöjen kanssa. OLKA-toiminnassa yhdistyvät sairaalan ja kansalaistoimijoiden tiedot ja taidot, jotka tähtäävät yhdessä potilaan parhaaksi.

Toiminnan mahdollistajat

Valtakunnallista OLKA-verkostoa johtavat yhteistyössä HyTe ry (ent. EJY ry) ja HUS-yhtymä. Verkosto vastaa yhteisesti toimintamallin kehittämisestä. Jokaisella alueella on koordinoiva järjestö ja hyvinvointialue yhteistyössä toteuttamassa paikallista OLKA-toimintaa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee järjestöjä OLKA-toiminnan koordinoinnissa.

OLKA-toiminnan sisällön tuottavat järjestöt, hyvinvointialueen erikoissairaanhoito ja vapaaehtoiset eri puolilla Suomea.

OLKA on syntynyt HUSin ja HyTe ry:n (ent. EJY ry) yhteistyönä. HUS Ihannesairaala -hanke kutsui vuosina 2006-2009 Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n mukaan tuomaan järjestöjen näkökulman sairaalan ja järjestöjen välisen yhteistyön kehittämiseen.

Järjestöjä, jotka tukevat potilaita, on paljon. Tästä johtuen sairaala toivoi järjestöyhteistyön koordinointia sekä osaamista vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen. Vuonna 2011 käynnistyi Vertaisresepti-hanke, joka loi puitteet potilasyhdistysten ja vapaaehtoistoiminnan juurruttamiseksi sairaalaan. Yhteinen hanke toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja HUSin tuella. Toiminnalle annettiin nimi OLKA ja rekisteröitiin kehittäjien yhteisomistuksena. Pieni r-kirjain nimen yhteydessä kuvaa rekisteröintiä.

Keväällä 2013 avattiin Meilahden Tornisairaalaan ensimmäinen OLKA-piste ja samanaikaisesti käynnistettiin vertaistukitoiminta rintarauhaskirurgian yksikössä yhteistyössä kahden potilasyhdistyksen kanssa. Vähitellen toiminta laajeni HUSin alueella. Toimintaa kehitettiin entisestään ja se alkoi herättää kiinnostusta myös muualla Suomessa. Nykyään toimintaa on eri puolilla Suomea.

OLKA-toimintamallin kehitystyö HUSissa on toteutettu projektipäällikön toimesta Kehittämisyksikössä.

Miten OLKA sai alkunsa?

Tiesitkö, että...

OLKAn nimi tarkoittaa olkapäätä, johon nojata. OLKA-sanaa ei käännetä, vaan se on OLKA kaikilla kielillä.
Värimaailmaksi on valittu värit, jotka erottuvat sekä HUSin että HyTe ry:n väreistä, ja jotka ilmentävät iloa ja valoa. Matkan varrella on myös mukaan tullut vaaleanvihreä väri, jolla kuvataan vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Jokaisella värillä on tärkeä merkityksensä.

OLKAn hahmot vertaistukija Toivo, vapaaehtoinen Ilona ja Valo-vertainen.

OLKAn vapaaehtoistoiminnan hahmot vertaistukija Toivo, vapaaehtoinen Ilona ja Valo Vertainen haluavat tulla tutuiksi ja kannustavat ottamaan yhteyttä.
Ilonan ja Toivon voi kohdata sairaalan vapaaehtoistoiminnassa ja Valo Vertainen asuu Terveyskylään kuuluvassa Vertaistalossa.

OLKAn ylläpitämä Vertaistalo.fi -verkkopalvelu avattiin Terveyskylään kesäkuussa 2017. Sivustolta löytää tietoa vertaistuesta ja vertaistukea tarjoavista yhdistyksistä. 
Tutustu Vertaistalo.fi-sivustoon.

Opinnäytetyöt

OLKAn toiminnasta on tehty opinnäytetöitä. Käy tutustumassa!

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Skip to content