Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

OLKAn palvelulinjat

Oiva-tietopalvelu

OLKAsta saa tietoa potilasyhdistysten ja sairaalan palveluista. Yhdistykset ja sairaalan yksiköt pitävät OLKA-pisteillä teemapäiviä kertoen toiminnastaan ja tukimahdollisuuksista.

OLKA-pisteillä on myös esitteitä, joita voi selailla tai ottaa mukaansa. Teemapäivien ohjelma julkaistaan paikallisilla OLKAn facebook-sivuilla ja ohjelma lähetetään myös osastoille.

OLKA välittää sairaalan potilaille ja heidän läheisilleen vertaistukea. Vertaistuki auttaa potilasta sopeutumaan sairauteensa ja vahvistaa omahoitoa. Vertaistuki-tietoa on koottu Terveyskylän Vertaistalo.fi-palveluun. Sivustolla löytyy myös Etsi vertaistukea -hakukone, josta voi löytää itselleen vertaistukea tarjoavan yhdistyksen.

OLKA koordinoi sairaalan vapaaehtoistoimintaa. Sairaalavapaaehtoiset
toimivat sairaalan yleisissä tiloissa, osastoilla, odotustiloissa tai potilashuoneissa.

Vapaaehtoiset toimivat sairaalassa vertaistukijoina (TOIVO-tukipalvelu) tai vapaaehtoistehtävissä aula-avustajina, juttukavereina, saattohoidon tukihenkilöinä tai leikkikavereina lastenosastoilla (ILONA-palvelu).

Vapaaehtoisen tunnistaa vihreästä liivistä.

Haluatko vapaaehtoiseksi OLKAan?

Toivo-tukipalvelu ja
Ilona-palvelu

Helmi-kehittäjäpalvelu

HELMI-kehittäjäpalvelu tarjoaa tietoa ja tukea sairaalan ammattilaisille. Kehittäjäpalvelussa toimivilla henkilöillä on oma tai läheisen kokemus sairastumisesta tai vammautumisesta ja heidät on koulutettu tehtäväänsä.

Kehittäjätehtäviä ovat kokemuspuheenvuorot, kokemukseen perustuvat konsultaatiot lisäämään ammattilaisen ymmärrystä potilaan tilanteeseen ja työryhmäjäsenyydet. Toimijat ovat sitoutuneet vaitioloon.

HELMI-kehittäjäpalveluita on kehitetty yhteistyössä Valtakunnallisen OLKA-verkoston ja järjestöjen Kokemustoimintaverkoston kanssa. Helmi-kehittäjäpalveluita pilotoidaan syksyn 2020 aikana kolmessa sairaalassa (Satasairaala, KYS, OYS).

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Skip to content