Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

OLKA Vasa erbjuder kamratstöd på det egna känslospråket

Juuri valmistuneet Toivo-vertaistukijat ryhmäkuvassa. Kaikki hymyilevät iloisesti kameraa kohti maskit kasvoillaan.

OLKA Vasa fungerar på en 200 kilometers kustremsa som sträcker sig mellan Kristinestad i söder och Jakobstad i norr. Specifikt för Österbotten är tvåspråkigheten och OLKA i Vasa har från början varit verksam på både finska och svenska. Av sjukvårdsdistriktets befolkning har 51% svenska som modersmål.

OLKA Vasa utbildar volontärer och kamratstödjare på deras eget modersmål, både på finska och svenska och är den enda OLKA-verksamheten i Finland som utbildar svenska kamratstödjare.  

OLKA Vasa inledde verksamheten vid Vasa centralsjukhus i oktober 2019. Verksamhet har funnits på olika avdelningar och polikliniker och volontärerna har bla. fungerat i roller som samtalskompisar och kamratstödjare.

I gruppen lär vi oss tillsammans och växer till kamratstödjare

Denna höst fick vi sex nya kamratstödjare från vår tredje svenskspråkiga kamratstödsutbildning. En fin stämning   uppstod genast den första kvällen i gruppen och deltagarna kunde dela sina erfarenheter med varandra. Alla hade erfarenhet antingen av egen sjukdom eller en närståendes sjukdom och alla hade en stark önskan om att hjälpa och stöda andra.  

Deltagarna framförde också hur betydelsefullt det är, att få prata om sina känslor på eget modersmål. Fastän man ganska bra kan det andra språket och använder det dagligen i sitt arbete, får man uttryckt sina känslor och funderingar ändå bäst på eget modersmål. Även forskningen stöder denna tanke, modersmålet är människans känslospråk genom vilket vi först blir del av egen familj och släkt och senare också som del av hemlandets språk- och kulturarv. Vårt behov av att bli hörda och få uttrycka våra känslor på eget modersmål, försvinner aldrig. Språkets betydelsefulla roll ökar speciellt då människan uttrycker starka känslor, drömmar eller traumatiska upplevelser. Därför är det fint, att OLKA-verksamheten kan svara på dessa behov och att kamratstöd kan erbjudas på olika språk.

Våra nya kamratstödjare kommer framöver att fungera som kamratstödjare antingen i egna föreningar eller på sjukhuset. Några deltagare gick också med i Toivo-applikationen för att via den ge kamratstöd.

Jannes berättelse – från hjälpbehövande till kamratstödjare

Jan-Erik, ”Janne” blev kamratstödjare i september och ville söka till kursen efter att ha sett en annons på OLKA Vasas Facebook sida.

Janne genomgick år 2016 en stor operation vid HUS då han fick nya lungor. Han upplevde att han fick mycket stöd av OLKAs kamratstödjare medan han var på sjukhuset och vill nu i sin tur stöda andra insjuknade. Janne är aktivt med som frivillig kamratstödjare i två föreningar, dvs. Syke ry (hjärt- och lungtransplanterade) och Suomen CF-yhdistys (cystisk fibros).

Kamratstödjare Janne. Bild: Heidi Kojonen, Vasabladet.

Jannes sjukdom, cystisk fibros samt det, att han genomgått en lungtransplantation är så sällsynta sjukdomar och ingrepp, att de inte kommer emot så ofta i Österbotten eller ens i Finland. Kamratstöd behövs ändå. Kamratstöd för speciellt sällsynta sjukdomar kan vara utmanande att hitta, eftersom det i Finland kan finnas bara ett tiotal. Janne upplever Toivo-appen som en god möjlighet att hjälpa och ge kamratstöd, för den hjälpbehövande kan då finnas var som helst i Finland. Via appen är det lättare att hitta en lämplig kamratstödjare och vara i kontakt, eftersom den hjälpbehövande kan ringa eller chatta med kamratstödjaren oberoende av tid eller plats.  

Text: Nina Hakala, hankekoordinaattori, Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf (POHY), OLKA Vasa. Översatt från finska: Viveca Salminen, projektarbetare, OLKA Vasa.

Artikelbild: Kamratstödjare från kursen i september.

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Uusimmat

Arkisto

Arkistot

Avainsanat

Skip to content