Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

OLKA Vaasa tarjoaa vertaistukea omalla tunnekielellä

Juuri valmistuneet Toivo-vertaistukijat ryhmäkuvassa. Kaikki hymyilevät iloisesti kameraa kohti maskit kasvoillaan.

OLKA Vaasa toimii Pohjanmaalla 200 kilometrin pituisella rannikkokaistaleella, jossa eteläisin paikkakunta on Kristiinankaupunki ja pohjoisin Pietarsaari. Pohjanmaalle omaleimaista on kaksikielisyys, Vaasan OLKA on alusta lähtien toiminut sekä suomeksi että ruotsiksi. Sairaanhoitopiirin väestöstä 51 % prosenttia on äidinkieleltään ruotsinkielisiä.

OLKA Vaasa valmentaa vapaaehtoisia ja vertaistukijoita heidän omalla äidinkielellään, sekä suomeksi että ruotsiksi, ja onkin ainoa OLKA-toimija Suomessa, joka valmentaa myös ruotsinkielisiä vertaistukijoita.

OLKA Vaasalla on ollut toimintaa Vaasan keskussairaalassa lokakuusta 2019 lähtien. Toimintaa on ollut eri osastoilla ja poliklinikoilla, vapaaehtoiset ovat toimineet mm. juttukaverin ja vertaistukijan rooleissa.

Ryhmässä opitaan yhdessä ja kasvetaan vertaistukijoiksi

Järjestimme tänä syksynä kolmannen ruotsinkielisen vertaistukivalmennuksen, josta valmistui kuusi vertaistukijaa. Ryhmässä vallitsi heti ensimmäisestä illasta lähtien hyvä tunnelma, osallistujat kykenivät jakamaan omia kokemuksia toisilleen. Kaikilla osallistujilla oli kokemus joko omasta sairaudesta tai läheisen sairaudesta ja heillä oli vahva halu auttaa ja tukea muita.

Kaikki osallistujat toivat esiin sitä, miten merkityksellistä on saada puhua tuntemuksistaan omalla äidinkielellä. Vaikka osaisi melko hyvin myös toista kieltä ja käyttäisi sitä päivittäin työssään, niin omia tunteita ja ajatuksia saa kuitenkin ilmaistua parhaiten omalla äidinkielellään. Myös tutkimukset tukevat tätä ajatusta, äidinkieli on ihmisen tunnekieli, jonka avulla tulemme ensin osaksi omaa perhettä ja sukua sekä myöhemmin osaksi koko kotimaan kieli- ja kulttuuriperintöä. Meiltä ei koskaan katoa tarve tulla kuulluksi ja päästä ilmaisemaan omia tunteita äidinkielellä. Erityisen merkitykselliseen rooliin kieli nousee, kun ihminen ilmaisee omia vahvoja tunteitaan, unelmiaan tai traumojaan. Onkin hienoa, että OLKA-toiminta voi vastata tähän tarpeeseen ja vertaistukea on tarjolla eri kielillä.

Juuri valmistuneet vertaistukijat toimivat jatkossa vertaistukijoina joko omissa yhdistyksissään tai sairaalassa. Osa valmistuneista lähti mukaan Toivo-vertaistukisovellukseen antamaan vertaistukea.

Jannen tarina autettavasta vertaistukijaksi

Syyskuussa valmistunut vertaistukija Jan–Erik, ”Janne”, hakeutui mukaan valmennukseen nähtyään mainoksen OLKA Vaasan Facebookissa. Hän kävi aikanaan läpi HUSissa 2016 suuren leikkauksen, jossa hänelle siirrettiin uudet keuhkot. Janne koki saaneensa paljon tukea OLKA-vertaistukijalta sairaalassa ollessaan ja haluaakin nyt tukea vuorostaan muita sairastuneita. Janne toimii kahden yhdistyksen eli Syke ry (sydän- ja keuhkosiirrokkaat) sekä Suomen CF-yhdistys (kystinen fibroosi) vapaaehtoisena vertaistukijana.

Vertaistukija Janne. Kuva: Heidi Kojonen, Vasabladet.

Sekä Jannen sairaus kystinen fibroosi, että keuhkonsiirtoleikkaus ovat niin harvinaisia sairauksia ja toimenpiteitä, ettei niitä tule kovin usein vastaan Pohjanmaalla, saati koko Suomessa. Vertaistukea kuitenkin tarvitaan. Vertaistukea erityisesti harvinaisiin sairauksiin voi olla haastavaa löytää, sillä sairastuneita voi olla Suomessa vain muutamia kymmeniä. Janne kokee Toivo-vertaistukisovelluksen hyväksi mahdollisuudeksi auttaa ja antaa vertaistukea, sillä avuntarvitsijoita saattaa olla eri puolilla Suomea. Sovelluksen kautta on helpompi löytää itselleen sopivaa vertaistukea ja olla kontaktissa, sillä autettava voi soittaa tai chattailla vertaistukijan kanssa ajasta tai paikasta riippumatta.

Kirjoittaja: Nina Hakala, hankekoordinaattori, Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf (POHY), OLKA Vaasa

Artikkelikuva: Syyskuussa valmistuneet vertaistukijat.

close

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Uusimmat

Arkisto

Arkistot

Avainsanat

Skip to content