Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Vertaistuki osana sydänpotilaan kuntoutumispolkua Hyvinkäällä

Sydänhoitaja Marjaana ja sisätautien ja kardiologian vuodeosasto B3:n osastonhoitaja Linnea Mäkipää tarkistavat yhdessä, että sydänpotilaille jaossa oleva järjestöjen materiaali on ajan tasalla. Esihenkilön tuki sydänhoitajan työlle on tärkeää.

Sydänpotilaiden vertaistukitoiminta on alkanut Hyvinkään sairaalassa lokakuussa 2016. Sydänvertaistukija kävi osastolla tapaamassa sydänpotilaita kerran viikossa, kohtaamisia oli yleensä vuorossa yhdestä neljään. Toimintamalli oli sujuva ja se koettiin hyvänä ja tarpeellisena, sekä potilaiden että henkilökunnan taholta.

Koronapandemia aiheutti kahden vuoden tauon OLKA Hyvinkään toteuttamaan vapaaehtoistoimintaan sairaalassamme. Rajoitusten lievennyttyä syksyllä 2022 yritimme käynnistää aiemman kaltaista sydänvertaistukitoimintaa uudelleen. Haasteita kuitenkin riitti edelleen; koronan jälkimainingit näkyivat vieläkin sydänpotilaita hoitavan osaston arjessa, sekä valtakunnallinen hoitajapula resurssien vähyytenä – kaikki käsiparit olivat kiinni käytännön työssä, myös sydänhoitajan, joka pääasiallisesti vastasi osastolla tapahtuvan sydänvertaistuen käytännöistä. Aiemmin toiminnassamme mukana olleista sydänvertaistukijoista suurin osa oli myös lopettanut vertaistukijana toimimisen koronapandemian aikana. Kasvokkain sairaalassa tapahtuva vertaistukitoimintaa oli tässä tilanteessa vaikeaa toteuttaa.

Vertaistukea välitetään sydänpotilaille monin tavoin

Vertaistuen merkitys sydänpotilaan kuntoutumispolulla nähtiin kuitenkin edelleen tärkeänä ja yhdessä Hyvinkään OLKA-tiimin, sydänhoitaja Marjaana Nokan, sekä Etelä-Suomen Sydänpiirin vertaistukivastaavan Marika Vänskän kanssa lähdimme pohtimaan muita tapoja tarjota vertaistukea potilaalle. Yhdessä kehittämäämme toimintamalliin kuuluu nyt, että kun sydänhoitaja tapaa potilaita heidän ollessaan osastolla, hän ohjauksen yhteydessä kertoo potilaalle vertaistuesta ja antaa potilaalle mukaan tietoa Vertaistalosta ja Toivo-vertaistukisovelluksesta. Sydänpotilaan hoitopolkuun kuuluu myös, että sydänhoitaja ottaa yhteyttää potilaaseen puhelimitse kotitutumisen jälkeen. Tämän puhelun yhteydessä sydänhoitaja kertoo potilaalle vielä uudestaan vertaistuesta ja tarjoaa potilaalle mahdollisuutta puhelinyhteyteen vertaistukijan kanssa. Tällä pyritään varmistamaan se, että myös ne potilaat, jotka eivät halua tai osaa käyttää verkkopalveluita, saavat yhdenvertaisen mahdollisuuden vertaistukeen. Etelä-Suomen Sydänpiiri huolehtii osaltaan siitä, että alueellamme toimivista sydänvertaistukijoista löydetään lisää toimijoita sekä puhelinvertaistukeen, että toimimaan Toivo-sovelluksessa. Uusia vertaistukijoita alueellemme koulutamme yhteistyössä Etelä-Suomen Sydänpiirin kanssa. Puhelinvertaistuki käynnistyi helmikuun 2023 alussa ja tähän mennessä puhelinvertaistukeen halukkaita potilaita on ollut kahdeksan. Maaliskuun alussa toimintamalli esiteltiin myös sydänpotilaita hoitavan poliklinikan henkilökunnalle, tarkoituksena on, että myös he voivat ohjata potilaita sydänvertaistuen pariin entistä tehokkaammin.

Kasvokkain kohtaaminen on edelleen hyvin tärkeää sekä potilaille että henkilökunnalle

Päätimme syksyllä 2023 aloitta kokeiluna vastasairastuneiden sydänpotilaiden ensitieto-/vertaistukiryhmän sairaalassa. Osana hoitopolkua sydänhoitaja tarjoaa vastasairastuneelle potilaalle osallistumismahdollisuutta vertaistuelliseen ensitietokahvilaan, joka kokoontuisi kerran kuussa OLKA Hyvinkään tilassa ilta-aikaan. Ryhmässä annetaan myös tietoa mistä ja miten vastasairastunut saa tukea alueellamme. Ryhmän tapaamiset ovat osittain teemoitettuja, joissa voi alustajana olla esim. sydänhoitaja, sydänfysioterapeutti tai muu asiantuntija. Ryhmää vetää ammattilaisen rinnalla koulutetut vertaistukijat.

Lisäksi haluamme edistää alueellamme sydänterveyden edistämiseksi toimivien tahojen yhteistyötä ja järjestämme toukokuun alussa sairaalalla Sydäntoimijat tutuksi -tapahtuman, johon on kutsuttu esittelemään toimintaansa mm. paikalliset sydänyhdistykset, Etelä-Suomen Sydänpiiri sekä muita sydänterveyttä edistäviä tahoja. Alueella asuvien ihmisten ja sairaalamme henkilökunnan lisäksi olemme kutsuneet mukaan verkostoitumaan myös perusterveydenhuollon työntekijät, jotka kohtaavat työssään sydänpotilaita.

Vertaistuen edistäminen sairaalassa ilman siihen sitoutuneita ja motivoituneita ammattilaisia on vaikeaa ja sen takia mutkaton yhteistyömme potilaita hoitavan henkilöstön kanssa on edellytys sille, että jokainen potilas saa mahdollisuuden vertaistukeen.

Kuvassa: Sydänhoitaja Marjaana ja sisätautien ja kardiologian vuodeosasto B3:n osastonhoitaja Linnea Mäkipää tarkistavat yhdessä, että sydänpotilaille jaossa oleva järjestöjen materiaali on ajan tasalla. Esihenkilön tuki sydänhoitajan työlle on tärkeää.

Kirjoittaja: Outi Nurminen, palveluneuvoja, OLKA Hyvinkää

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Jaa artikkeli:

Uusimmat

Arkisto

Arkistot

Avainsanat

Skip to content