Kokemuksia toiminnasta ja toiveita tulevalle – Toivo-sovelluksen järjestöt tapasivat yhteisen asian äärellä

Toukokuun alussa järjestetyssä Teams-työpajassa jaettiin hyviä kokemuksia sovelluksen käytöstä ja pohdittiin, mitä Toivoon voisi tulevaisuudessa tuoda lisää.

Toivo-sovellusta on alusta saakka toteutettu vahvasti yhteistyönä mukana olevien järjestöjen ja kehittäjäyritys Mesensei Oy:n kanssa. Sovelluksen pilottivaihe toteutettiin melko tarkalleen kaksi vuotta sitten, ja valmis sovellus on ollut ladattavissa noin puolitoista vuotta. Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden jälkeen koimmekin, että oli jälleen aika kutsua mukana olevia toimijoita koolle: kuulla kokemuksia sovelluksen käytöstä sekä kartoittaa, millaisia toiveita Toivon jatkokehittämiselle on. Teams-työpajassa oli mukana noin kaksikymmentä työntekijää mukana olevista järjestöistä sekä kehittäjäyritys Mesensei Oy:n edustajia.

Yhteisenä haasteena markkinointi

Tapaamisessa keskusteltiin yhteisesti siitä, kuinka Toivo-sovelluksen tunnettuutta voisi parhaiten lisätä. Moni tilaisuuden osallistuja kertoi, että esitellessään Toivoa erilaisissa tapahtumissa kuulijat eivät ole aikaisemmin kuulleet Toivosta. Tukea tarvitsevien tavoittaminen ja toisaalta myös sote-alan ammattilaisten tiedottaminen sovelluksesta onkin jatkuva haaste, jonka eteen teemme kaikki yhdessä töitä.

Eräänä kohderyhmänä järjestöt nostivat esiin potilaat, jotka eivät vielä tiedä, mikä järjestö heille tarjoaa vertaistukitoimintaa. Tämän kohderyhmän osalta keskeiseen rooliin nousevat OLKA-toiminta ja sote-alan ammattilaiset, joiden kautta potilaat voivat saada tietoa vertaistuesta ja eri järjestöjen toiminnasta. Kun sote-alan ammattilaiset tiedostavat vertaistuen arvon ja tietävät, mitä kautta tukea voi saada, voivat he ohjata potilaita ja heidän läheisiään toiminnan piiriin. Toivo-sovellus helpottaa ammattilaisten tiedonhakua, sillä se niputtaa suuren joukon järjestöjä saman katon alle.

Sote-alan ammattilaisten tavoittaminen on monesti haastavaa, sillä hoitohenkilökunnan vaihtuvuus on monissa yksiköissä vilkasta ja ajanpuutteen vuoksi voi tuntua hankalalta lähteä perehtymään uusiin palveluihin. Toivosta pyritäänkin viestimään mahdollisimman monikanavaisesti, eri keinoja ja väyliä hyödyntäen, jotta tavoittaisimme mahdollisimman laajasti sekä tukea kaipaavia että heitä hoitavia ammattilaisia. Sairaaloiden infonäyttöjen, jakotuotteiden ja osastotuntien lisäksi Toivoa markkinoidaan ahkerasti myös verkossa, esimerkiksi sosiaalisen median ja mukana olevien järjestöjen kotisivujen kautta. Tilastojen valossa viestintä on myös kantanut hedelmää. Kun järjestö on tehnyt esimerkiksi somepostauksen Toivosta, on sovelluksen tilastoissa seuraavina päivinä ollut nähtävissä nousua aiheeseen liittyvissä hakusanoissa.

Hyviä kokemuksia vertaistukisovelluksesta

Ensimmäisen puolentoista vuoden aikana Toivosta on ehtinyt karttua myös hyviä kokemuksia. Sovelluksen koordinaatio koetaan hyvänä: kun järjestön ei itse tarvitse olla vastuussa sovelluksen ylläpidosta tai vapaaehtoisten perehdyttämisestä, jää heillä enemmän aikaa vapaaehtoisten tukemiseen ja muuhun oman toiminnan järjestämiseen. Myös sovelluksen rakenne koetaan yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi.

Kokemuspuheenvuoron tilaisuudessa piti Syömishäiriöliitto Pohjois-Suomi. SYLI on ottanut Toivon avosylin vastaan ja se on vastannut heillä todelliseen tarpeeseen: vertaistukijoilla on ollut alkuvuoden aikana jo lähes 30 uutta tuettavaa sovelluksen kautta. Vapaaehtoisen näkökulmasta Toivo tarjoaa joustavuutta ja ketteryyttä: vertaistukea voi antaa ajasta ja paikasta riippumatta, eikä ihmisten fyysisellä sijainnilla ole väliä. Ilolla kuuntelimme, kuinka hyvin Toivo on ottanut SYLIn toiminnassa oman paikkansa ja ollut antoisaa vapaaehtoisille!

Järjestöjen kehittämistoiveista yksi nousi ylitse muiden: sovellukseen kaivataan sisäistä palautelomaketta, jonka avulla järjestöt voivat itse saada tietoa vertaistukitoimintansa vaikuttavuudesta ja laadusta. Kehittäjäyritys Mesensei Oy:n edustaja kertoikin, että yksinkertaiset kyselyt ovat yksi aihe, jota sovellukseen halutaan kuluvan vuoden aikana rakentaa. Sovellusalustan kehittäminen ja käytön optimointi on sydämen asia yritykselle.

Yhdessä kehittäen

Toivo-sovellus on eri järjestöjen yhteinen alusta, jota OLKA-toiminta koordinoi ja Mesensei Oy ylläpitää. Alusta saakka Toivon keskiössä on ollut järjestöjen ja vapaaehtoisten tarpeiden kuuleminen ja palvelun tuottaminen siten, että se toimisi mahdollisimman hyvin niin tukea kaipaavien kuin sitä tarjoavien näkökulmasta. Siksi järjestöjen ja heidän vapaaehtoistensa ääni on erittäin arvokas.

Tämän toukokuun Teams-työpaja antoi meille tuiki tärkeää tietoa siitä, mitä järjestöt toivovat ja mikä tällä hetkellä jo toimii. Yhteinen tilaisuus toi eri toimijoita yhteen ja konkretisoi hyvällä tavalla Toivon monimuotoisuuden ja sen, että teemme töitä yhteisen hyvän eteen. Tästä on hyvä jatkaa – kiitos järjestöt ja vapaaehtoiset, että olette mukana rakentamassa Toivoa!

Tutustu Toivoon lataamalla se maksutta käyttöösi Google Playstä tai App Storesta tai käyttämällä sovelluksen selainversiota. Mukana olevien järjestöjen listauksen löydät myös tältä sivulta.

Kirjoittanut: Elina Heino, vertaistukipalveluiden suunnittelija, Toivo-sovelluksen ylläpito, [email protected]

Skip to content