Sovelluksen käyttöehdot

PALVELUEHDOT – TOIVO-VERTAISTUKISOVELLUS

Voimaantulopäivä: 01.04.2021 alkaen.

Nämä palvelun toimitusehdot (”ehdot”) muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja/tai sinun edustamasi yhteisön (”sinä”, ”käyttäjä”) ja HyTe ry:n, Y:1953125-8, (”me”, ”palveluntarjoaja”) välillä koskien oikeuttasi käyttää tarjoamaamme Toivo -mobiilisovellusta (”palvelu”) ja siihen liittyviä verkkosivustoja.

Sopimus sinun ja meidän välillä astuu voimaan, kun käytät palvelua ensimmäisen kerran. Jos et hyväksy näitä ehtoja, sinun on lopetettava palvelun käyttäminen välittömästi ja poistettava mobiilisovellus päätelaitteeltasi.

Nämä ehdot ovat vertaistukea hakevan palvelun käyttäjän käyttöä yleiset toimitusehdot. Jos olet tehnyt kanssamme kirjallisen tai muun palvelun käyttöä koskevan sopimuksen esimerkiksi Vertaistukijana (“Vertaistukija”), sovelletaan välillämme ensisijaisesti tuon sopimuksen ehtoja.

YHTEYSTIETOMME

HyTe / OLKA, Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo

Saadaksesi lisätietoja näistä sopimusehdoista, oikeuksistasi ja tietosuojakäytännöstämme, ota yhteyttä Palvelun ylläpitoon: [email protected]

PALVELUN KUVAUS JA SINUN ROOLI PALVELUSSA

Toivo on vertaistukisovellus, joka yhdistää tuen hakijat ja koulutetut vertaistukijat. Sovellus on tarkoitettu sairastuneille ja vammautuneille ja heidän läheisilleen. Sovelluksessa toimii koulutettuja vapaaehtoisia vertaistukijoita monista eri yhdistyksistä.

Sovelluksessa voit käydä luottamuksellisia kahdenkeskeisiä keskusteluita chat-viesteillä ja maksuttomilla Internet-puheluilla (VoIP). Tuen hakijat voivat käyttää sovellusta nimimerkillä eikä sen käyttö vaadi henkilötietojen antamista. Kaikki vertaistukijat ovat HyTe:n valitsemia ja vaitiolovelvollisia. Sovelluksen käyttö on maksutonta.

YLEISTÄ

Palvelu toimii iOS- ja Android-päätelaitteisiin asennettavalla Sovelluksella sekä selaimessa.

Asentamalla Sovelluksen päätelaitteeseen tai olemalla yhteydessä Vertaistukijoihin selaimen kautta hyväksyt nämä käyttöehdot ja niiden mukainen Palvelun käyttösopimus tulee voimaan sinun ja HyTe:n välille. Tutustu ehtoihin huolellisesti ennen niiden hyväksymistä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä asenna Sovellusta äläkä aloita tai jatka Palvelun käyttöä missään muodossa.

PALVELUN KÄYTTÄMINEN

Sovelluksen asentaminen sekä sen ja Palvelun käyttäminen on sinulle maksutonta. Palvelussa ei peritä maksuja eikä tarjota tai myydä maksullisia palveluita.

Voit käyttää Palvelua ainoastaan nimimerkilläsi – muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista eikä Palvelussa kerätä henkilökohtaisia yhteystietoja. Tietosuojaselosteessa kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä.

Olet vastuussa palvelussa antamiesi tietojen oikeellisuudesta ja tarkkuudesta, sekä näiden ehtojen ja lainsäädännön noudattamisesta.

Käyttäessäsi palvelua et saa:

1. systemaattisesti kerätä tietoja tai muuta sisältöä palvelusta luodaksesi tai kootaksesi tietokantaa tai hakemistoa ilman palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta;

2. käyttää palvelua luvattomiin tarkoituksiin, mukaan lukien toisten käyttäjien käyttäjätunnusten ja/tai sähköpostiosoitteiden tai muiden tunnistetietojen kerääminen ei-toivottujen viestien lähettämistä varten taikka väärennettyjen käyttäjätilien luomista varten.

3. kiertää, tai muutoin häiritä palvelun tietosuojaominaisuuksia, mukaan lukien ominaisuuksia, jotka estävät tai rajoittavat palvelussa olevan sisällön käyttöä tai kopiointia tai rajoittavat palvelun käyttöä;

4. pyrkiä kiertämään sellaisia palvelun ominaisuuksia, jotka on suunniteltu estämään tai rajoittamaan pääsyä palveluun tai sen osaan;

5. upottaa palvelua kehyslinkkiin (framing) taikka linkittää (hyperlink) siihen ilman palveluntarjoajan kirjallista ennakkosuostumusta;

6. johtaa meitä tai palvelun käyttäjiä harhaan yrittääksesi selvittää arkaluontoisia käyttäjätilitietoja, kuten käyttäjien tunnistetietoja;

7. käyttää palvelua tai siihen liittyviä järjestelmiä automatisoiduilla menetelmillä, kuten syöttämällä palveluun sisältöä skriptien avulla taikka tietoa louhimalla tai robotteja, web-indeksoijia ja vastaavia menetelmiä käyttämällä;

8. häiritä tai aiheuttaa tarpeetonta kuormitusta palvelussa tai sen verkkoliikenteessä;

9. esittää toista käyttäjää tai muuta henkilöä taikka käyttää toisen käyttäjän käyttäjänimeä;

10. myydä tai muutoin luovuttaa omaa käyttäjätiliäsi;

11.käyttää palvelusta saamaasi tietoa toisen käyttäjän tai muun henkilön häiritsemiseen tai vahingoittamiseen;

12. häiritä, pelotella tai uhkailla muita käyttäjiä, HyTe:ä tai sen lukuun työskenteleviä työntekijöitä;

13. käyttää palvelua millään tavalla HyTe:lle tai yhteistyökumppaneille vahinkoa tuottavaan toimintaan;

14. poistaa palvelussa olevia tekijänoikeuslausekkeita tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä;

15. käänteismallintaa mitään palveluun liittyvää ohjelmistoa tai sen osaa;

16. kopioida tai muokata palvelun ohjelmistoa, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta Flash, PHP, HTML, JavaScript tai muuta -ohjelmakoodia;

17. lähettää palveluun viruksia, troijalaisia tai muuta haitallista materiaalia tai lähettää palvelussa roskapostia;

18. lähettää palveluun tiedonkeräykseen tai lähettämiseen taikka käyttäjien jäljittämiseen tarkoitettuja menetelmiä, kuten seurantapikseleitä, web bugeja tai vastaavia menetelmiä (”spyware”);

19. loukata; solvata tai muutoin vahingoittaa meidän tulkinnan mukaan, meitä tai palvelua;

20. kopioida palvelusta mitään suojattuja suunnittelumalleja, mukaan lukien meidän tai kolmansien osapuolien EU-mallisuojatut oikeudet.

Näiden sääntöjen rikkominen saattaa johtaa käyttämäsi päätelaitteen sulkemiseen pois palvelusta, ylläpidollisiin toimiin kuten sisältöjen moderointiin, sekä hallussamme olevien tietojen luovuttamiseen viranomaisille tai oikeustoimia HyTe:n puolesta ajaville tahoille.

KÄYTTÄJÄN JA VERTAISTUKIJAN ASEMA

Palvelu on HyTe:n tarjoama yhdyskäytävä Sinun ja vapaaehtoisten Vertaistukijoiden välillä. Palvelussa mukana olevat Vertaistukijat ja järjestöt eivät ole työsuhteessa tai muussa toimeksiantosuhteessa HyTe:en. HyTe ei vastaa Palvelussa esiintyvien Vertaistukijoiden antamien tietojen laadusta tai oikeellisuudesta eikä muutenkaan keskustelujen tai viestien sisällöstä eikä Vertaistukijoiden muusta toiminnasta Palvelussa tai sen ulkopuolella.

Palvelun käyttäjänä sovit kaikilta osin itsesi ja Vertaistukijoiden välille muodostuvan suhteen laadusta ja ehdoista. Tämän suhteen puitteissa vastaat itse Sovelluksessa ja Palvelussa sekä niiden ulkopuolella kaikista toimista, joihin mahdollisesti ryhdyt Sovelluksessa ja Palvelussa käytyjen keskustelujen perusteella samoin kuin toimista pidättymisistäsi.

VASTUU SOVELLUKSESTA, PALVELUSTA JA ESILLÄ OLEVASTA SISÄLLÖSTÄ

Sovellus ja Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. HyTe ei miltään osin takaa Sovelluksen, Palvelun tai niiden osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. HyTe ei vastaa mistään välittömistä eikä välillisistä vahingoista, joita Sovelluksen tai Palvelun käytöstä mahdollisesti voi seurata tai seuraa sinulle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjänä vastaat HyTe:ä ja kolmatta osapuolta kohtaan rajoituksitta kaikesta Sovelluksen ja Palvelun käytöstäsi sekä sisällöstä, jota mahdollisesti lähetät Palveluun.

VARMUUSKOPIOT

Olet vastuussa kaiken palveluun lähettämäsi tai sieltä saamasi sisällön, kontaktitietojen ja muun tiedon varmuuskopioinnista. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu tällaisten tietojen häviämisestä, riippumatta häviämisen syystä eikä siitä, jos palvelu ei aina ole käytettävissä.

HINTA JA MAKSUT

Palvelun sekä siihen liittyvän mobiilisovelluksen ja muiden komponenttien asentaminen ja käyttö on sinulle maksutonta. Palvelu toimii internetyhteyden välityksellä. Riippuen tietoliikenneyhteyhteydestä jota käytät voi teleoperaattori veloittaa sinua datan käytöstä ja periä esim. roaming maksuja mikäli käytät sovellusta ulkomailla. HyTe ei voi vaikuttaa teleoperaattoreiden perimiin maksuihin eikä vastaa niistä sinulle mahdollisesti koituvista kustannuksista.

PALVELUN HALLINTA

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta:

1. valvoa palvelua sen varmistamiseksi, että näitä käyttöehtoja noudatetaan;

2. varjella omaa mainettaan väärinkäytöksiä vastaan. Voimme tutkia kaikki ilmoitukset väärinkäytöksistä sekä epäeettisestä tai laittomasta toiminnasta palvelussa konfliktin ratkaisemiseksi. Tarvittaessa voimme myös luovuttaa henkilötietoja viranomaisille;

3. kieltäytyä vastaanottamasta taikka rajoittaa tai estää pääsyn pääsyä palveluun lähettämääsi materiaaliin;

4. poistaa tai rajoittaa pääsyä sisältöön, joka on kooltaan liian iso tai muutoin kuormittaa palvelun järjestelmiä; ja

5. muilla tavoin hallinnoida palvelua suojellaksemme oikeuksiamme ja omaisuuttamme sekä varmistaaksemme, että palvelu toimii tarkoitetulla tavalla.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki oikeudet palveluun (mobiiliaplikaatio mukaan lukien) kuuluvat meille tai kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat palvelun tuottamiseen. Ellei toisin ilmoiteta, palvelu on meidän omaisuutta ja oikeudet kaikkeen lähdekoodiin, tietokantoihin, toiminnallisuuteen, ohjelmistoihin, verkkosivujen ulkoasuun, ääniin, videoihin, teksteihin, valokuviin ja grafiikkaan palvelussa sekä tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin ja logoihin kuuluvat meille tai ovat meille lisensioitu.

Myönnät meille ja kaikille muille käyttäjille rajoittamattoman, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, maksuttoman, maailmanlaajuisen lisenssin säilyttää, käyttää, kopioida, toisintaa, paljastaa, myydä, jälleenmyydä, julkistaa, lähettää, nimetä uudelleen, arkistoida, esittää julkisesti, uudelleenmuotoilla, kääntää toiselle kielelle, lähettää, ottaa sitaatteja (kokonaan tai osittain) ja jakaa kaikkea palveluun lähettämääsi sisältöä.

Sinulla on oikeus käyttää palvelua ja siellä olevaa sisältöä (muiden tai sinun lähettämää) vain käyttääksesi palvelua näiden ehtojen ollessa voimassa.

MOBIILISOVELLUSLISENSSI

Käyttäessäsi palvelua mobiilisovelluksessa, sovelletaan seuraavia ehtoja sen lisäksi, mitä muualla näissä ehdoissa sanotaan.

Sinulla on peruutettavissa oleva, ei-yksinomainen, siirtokelvoton, rajoitettu oikeus asentaa ja käyttää mobiilisovellusta langattomissa laitteissasi sekä käyttää palvelua mobiilisovelluksen kautta vain alla annetun käyttöoikeuslisenssin mukaisesti:

Et saa:

1. palvelua käyttäessäsi rikkoa soveltuvaa lainsäädäntöä, sääntöjä tai määräyksiä;

2. käänteismallintaa tai muulla tavalla koittaa selvittää sovelluksen lähdekoodia taikka purkaa sen suojauksia;

3. muokata, parantaa, kääntää tai muutoin luoda sovelluksesta johdannaisteoksia;

4. poistaa, muokata tai piilottaa meidän tai kolmannen osapuolen lisensioijan asettamia omistusoikeusilmoituksia (mukaan lukien tekijänoikeus ja tavaramerkki-ilmoitukset);

5. käyttää palvelua mihinkään sellaiseen tulonhankkimistoimintaan tai kaupalliseen toimintaan, joka ylittää sen, mitä me pidämme kohtuullisena huomioiden palvelun luonne sinulle maksuttomana ilmaispalveluna;

6. välitä sovellusta tietoverkon tai vastaavan ympäristön kautta siten, että sitä voidaan käyttää usealla laitteella tai usean käyttäjän toimesta yhtä aikaa;

7. käyttää mobiilisovellusta luodaksesi toisen sovelluksen, palvelun, tuotteen tai ohjelmiston, joka kilpailee tai on tarkoitettu korvaamaan mobiilisovellus;

8. käyttää mobiilisovellusta lähettääksesi automaattisia kyselyitä verkkosivuille tai lähettää kaupallisia markkinointisähköposteja;

9. käyttää mitään omistamaamme tietoa tai meidän rajapintoja taikka muuta meidän immateriaalista omaisuutta suunnitellaksesi, konseptoidaksesi, kehittääksesi, tarjotaksesi, lisensioidaksesi tai jaellaksesi mitään sovelluksia (mobiili tai muita), oheistuotteita tai laitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi meidän mobiilisovelluksen tai palvelun kanssa.

Applen ja Androidin laitteet:

Sen lisäksi, mitä muualla näissä ehdoissa sanotaan (mukaan lukien yllä olevat mobiilisovellusten yleiset lisenssiehdot), seuraavat erityisehdot soveltuvat, kun käytät palvelua mobiilisovelluksella, joka on saatu Applen sovelluskaupasta (Apple Store) tai Google Playsta (kumpikin jäljempänä myös ”jakelijat”).

1. Sinulla on siirtokelvoton oikeus käyttää mobiilisovellustamme Apple iOS tai Android -laitteilla kulloisenkin jakelijan käyttöehdoissaan määräämien käyttösääntöjen mukaisesti;

2. Me vastaamme mobiilisovelluksen ylläpidosta ja tukipalveluista näiden ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti – kummallakaan jakelijalla ei ole velvollisuutta tarjota mobiilisovellusta koskevaa ylläpitoa tai tukipalveluita;

3. Jos mobiilisovellus ei toimi luvatun mukaisesti, voit ilmoittaa tästä kyseessä olevalle jakelijalle – jakelija voi palauttaa mobiilisovelluksesta mahdollisesti maksetun hinnan omien käyttöehtojensa mukaisesti. Jakelija ei tarjoa mobiilisovellukselle minkäänlaista takuuta, ellei pakottava lainsäädäntö muuta edellytä;

4. Sinun tulee noudattaa kaikkia soveltuvia kolmannen osapuolen käyttöehtoja mobiilisovellusta käyttäessäsi. Esimerkiksi, jos sinulla on VoIP-sovellus, et saa rikkoa sen sovelluksen langatonta tiedonsiirtoa koskevia ehtoja käyttäessäsi mobiilisovellusta;

5. Vakuutat, että (i) sijaintimaasi ei ole Yhdysvaltojen asettamassa kauppasaarrossa taikka Yhdysvaltojen nimeämä ”terrorismia tukeva” maa ja (ii) sinä et ole Yhdysvaltojen hallituksen määräämällä kiellettyjen tai rajoitettujen sopijapuolien listalla;

6. Meillä ei ole velvollisuutta puolustaa sinua mitään kolmannen osapuolen vaateita vastaan, joita mobiilisovelluksen käytöstä voi seurata; pakottavan lainsäädännön niin edellyttäessä, tällaisiin vaatimuksiin vastaamme me eikä jakelija;

7. Me, eikä jakelija, vastaamme kaikkiin mobiilisovellusta koskeviin vaatimuksiin, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta: (i) tuotevastuuta (ii) lain, säännösten ja määräysten mukaisuutta (iii) kuluttajasuojaa koskevat vaatimukset; mitään näissä ehdoissa sanottu ei tarkoita, että myöntäisimme tällaisen kanneperusteen olemassaolon;

8. Sitoudut siihen, että jakelija voi vedota näihin lisenssiehtoihin sinua vastaan sekä edellyttää näiden ehtojen noudattamista.

MUUTOKSET JA KESKEYTYKSET PALVELUSSA

Varaamme oikeuden milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta muuttaa palvelua, lisätä tai poistaa siitä ominaisuuksia, muuttaa palvelun maksulliseksi taikka lopettaa palvelun tarjoamisen kokonaan. Emme vastaa tällaisen muutoksen aiheuttamista kuluista tai muista vaikutuksista sinulle tai kolmannelle osapuolelle.

Emme takaa, että palvelu on keskeytyksittä käytettävissä.

Meillä ei ole velvollisuutta ylläpitää, päivittää eikä tarjota tukipalveluita päivityksiä eikä korjauksia palveluun.

VASTUUNRAJOITUS

Me, työntekijämme tai yhteistyökumppanimme emme vastaa mistään sinulle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joita palvelun käytöstä sinulle saattaa seurata.

VASTUU KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANTEISTA

Sitoudut puolustamaan kustannuksellasi, kohtuulliset asianajokulut mukaan lukien, meitä, tytäryhtiöitämme, yhteistyökumppaneitamme, työntekijöitämme ja neuvonantajiamme, jos kolmas osapuoli nostaa kanteen meitä vastaan, jos vaatimus on seurausta:

1. sinun palvelun käytöstäsi;

2. näiden käyttöehtojen rikkomisesta;

3. siitä, että olet loukannut kolmannen osapuolen oikeuksia, immateriaalioikeudet mukaan lukien; tai

4. haitallisesta toimesta toista käyttäjää kohtaan, jonka kanssa olet palvelun välityksellä yhteydessä.

Edellä sanotun estämättä varaamme oikeuden myös itse, mutta sinun kustannuksellasi puolustaa itseämme yllä sanotuissa tilanteissa, jolloin sitoudut tarjoamaan, omalla kustannuksellasi kaiken sellaisen avun, jota voimme kohtuudella katsoa tarvitsevamme tällaiseen vaateeseen vastaamiseksi; pyrimme ilmoittamaan sinulle ilman aiheetonta viivästystä tällaisista vaatimuksista saatuamme niistä tiedon.

SOPIMUSKAUSI

Nämä ehdot ja välillämme oleva sopimus ovat voimassa käyttäessäsi palvelua.

Sinulla on oikeus milloin tahansa irtisanoa tämä sopimus mistä tahansa syystä ilmoittamalla tästä kirjallisesti käyttämällä yllä annettuja yhteystietoja.

Meillä on ilmoitusta antamatta, mistä tahansa syystä, milloin tahansa oikeus päättää tämä sopimus sekä palvelun tarjoaminen taikka estää pääsy siihen (myös IP-osoite blokkaamalla).

Sopimuksen päättyessä sinulla on velvollisuus välittömästi lopettaa palvelun käyttäminen ja poistaa mobiilisovellus laitteestasi.

SOVELTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIIDANRATKAISU

Näihin käyttöehtoihin ja palvelun käyttöön ja tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki näistä käyttöehdoista tai palvelun käytöstä aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Varaamme oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa, ilman syytä. Ilmoitamme muutoksista päivittämällä ehtojen voimaantulopäiväystä. Sinä olet velvollinen aika-ajoin tarkistamaan ehdot pysyäksesi tietoisena oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi.

Sinun katsotaan tulleen tietoiseksi ehtomuutoksista sekä hyväksyneen muutokset itseäsi sitoviksi, jos jatkat palvelun käyttöä voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Skip to content