Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Toivo-sovellus tarjoaa vertaistukea ajasta ja paikasta riippumatta

Käsi, joka pitelee älypuhelinta. Puhelimen näytöllä on auki Toivo-sovellus.

Toivo-vertaistukisovellus on palvelu, joka tarjoaa vertaistukea ja tietoa sairastuneille, vammautuneille ja heidän läheisilleen.

Sovelluksen vertaistuki ei liity yksittäiseen sairauteen tai vammaan, vaan tukea voi hakea erilaisilla taustoilla. Sovelluksessa toimii tällä hetkellä yli 70 vertaistukijaa 23:sta eri yhdistyksestä. Palvelu perustuu kahdenkeskiseen vertaistukeen, jota käydään viesteillä tai puheluilla.

Tuen piiriin, vaikka omalla sohvalla istuen

Toivo-sovellus kehitettiin, koska OLKAn tarjoama vertaistuki erikoissairaanhoidon yksiköissä ei pysty tarjoamaan kaikille potilasryhmille heidän tarvitsemaansa tukea. Kaikkia sairauksia tai vammoja ei hoideta erikoissairaanhoidossa, ja toisaalta moni potilas ei vielä sairaalassa ollessaan ole valmis vastaanottamaan vertaistukea. Avun tarve saattaa herätä vasta kotiutumisen jälkeen tai poliklinikkakäyntien välisenä aikana. Toivo-sovelluksen kautta tukea voi hakea missä vain, milloin vain.

Sovellusta kehittäessä pidettiin tärkeänä, että kynnys tuen hakemiseen on mahdollisimman matala. Toivo-sovellus on käyttäjille maksuton eikä se myöskään vaadi rekisteröitymistä: vertaistuen hakijat käyttävät palvelussa haluamaansa nimimerkkiä. Nimimerkin turvin apua on helppo hakea varsinkin niissä tilanteissa, jotka tuen hakija kokee erityisen arkaluontoisiksi. Sovelluksen kautta vertaistukea on saatavilla myös silloin, kun palveluita on vaikea saavuttaa tai fyysiset etäisyydet saman kokeneisiin ovat pitkiä.

OLKAn koordinoimaa toimintaa

Toivo-sovellus on kehitetty OLKAn kumppanuustoimintana yhdessä HUSin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ja HyTe ry:n välillä. Sovelluksen toiminnasta ja ylläpidosta vastaa pääkaupunkiseudun OLKA-toiminta. Sovelluksen kehittäjäyritys on Mesensei Oy.

Toivo-sovellus täydentää järjestöjen tarjoamaa vertaistukitoimintaa digipalveluissa. Tarkoituksena ei ole korvata kasvokkain tapahtuvaa vertaistukea, vaan täydentää olemassa olevia vertaistuen muotoja.

Sovelluksessa toimivat vertaistukijat ovat koulutettuja ja luotettavia yhdistyksensä edustajia. Jokainen sovelluksen vertaistukija on käynyt käyttöopastuksen, ja heidät on henkilökohtaisesti haastateltu ja hyväksytty toimintaan ylläpidon toimesta. Vertaistukijat myös allekirjoittavat sopimuksen, jossa he sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin, kuten vaitiolovelvollisuuden noudattamiseen. Vertaistukijoiden polku sovellukseen takaa sen, että sovelluksesta saatava vertaistuki on luotettavaa ja että vertaistukijat saavat tukea tehtävässä toimimiseen.

Miten mukaan sovellukseen?

Sovellukseen hyväksytään uusia vertaistukijoita pääosin yhdistysten kautta. Yksittäiset vertaistukijat voivat osoittaa kiinnostuksensa sovelluksen ylläpidolle, minkä jälkeen vertaistukijan kanssa käydään läpi hänen taustansa.  

Yhdistykset pääsevät mukaan olemalla yhteydessä ylläpidon sähköpostiin [email protected]. Pääkaupunkiseudun OLKA järjestää sovelluksesta verkon kautta esittelyjä, jonka yhdistys voi tilata omille vertaistukijoilleen, hallitukselle tai vaikkapa vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille.

Tutustu Toivo-sovellukseen lataamalla se oman puhelimesi sovelluskaupasta tai käyttämällä selainversiota osoitteessa olkatoiminta.fi/toivosovellus.

Älä jää yksin – tukea on tarjolla.

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Uusimmat

Arkisto

Arkistot

Avainsanat

Skip to content