Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

OLKA Oulu mukana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kokemustoimintamallin kehittämisessä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella valmistellaan mallia siitä, miten kokemustoimijoita voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluissa. OLKA Oulu on vahvasti tässä kehittämistyössä mukana Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdyn yhteistyön pohjalta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on ollut jo parin vuoden ajan käytössä kokemustoimintamalli, jossa hyödynnetään asiakkaiden kokemuksia ja jossa kokemustoimija tuo kehittämiseen arjen asiantuntijuutta sekä elämänkokemuksista syntynyttä viisautta. OYSin mallin mukaan kokemustoimijat ovat tehtävään koulutettuja henkilöitä, jolla on omakohtaista tai läheisen kokemusta pitkäaikaissairaudesta, vammasta tai vaikeasta elämäntilanteesta. Kokemustieto täydentää, syventää ja laajentaa ammattilaisten ammatillista osaamista ja elävöittää tutkimustietoa. Tämä auttaa ymmärtämään, näkemään ja tekemään asiat uudella tavalla.

OYSin kokemustoimintamalli 1.0

Kokemustoimijan osaamista hyödynnetään OYSissa palvelu- ja hoitoprosessien kehittämisessä ja erilaisissa kehittämis-, testaus- ja arviointitehtävissä. Yhtenä onnistuneena esimerkkinä on Terveyskylän digihoitopolulle kehitetty tekonivelpotilaan digihoitopolku. Tästä on tehty myös kokemustoiminnasta sairaalassa kertova video: Kokemustoiminta tuo uutta näkökulmaa hoitotyöhön.

OLKA Oulu välittää kokemustoimijoita sairaalan eri osastojen eri tehtäviin. Kyseessä on järjestölähtöinen kokemustoiminta, jossa jokaisella kokemustoimijalla on taustallaan jokin järjestö. Kokemustoimijan tilaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. OYSin intrassa on kokemustoimintamalli, josta löytyy linkin takaa kokemustoimijan tilaus- ja toimeksiantolomake. Intran kautta tehtävä tilaus tulee suoraan OLKA Oulun järjestökoordinaattorille, joka etsii tehtävään sopivan kokemustoimijan. Tätä hyvin toimivaa kolmikantatoimintaa on kehitetty yhdessä OYSin, järjestöjen ja kokemustoimijoiden kanssa. Järjestökoordinaattori lähettää palautelomakkeet sekä kokemustoimijalle että tilaajalle, joiden perusteella toimintaa kehitetään koko ajan.

Kokemustoimija toimii ammattilaisen rinnalla kehittämistyössä, jolloin puhutaan jaetusta asiantuntijuudesta. Tavoitteena on lisätä ja parantaa hoidon laatua, asiakasymmärrystä sekä kehittää toimivia hoito- ja palvelupolkuja asiakkaita varten.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 sote-uudistuksen myötä. Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistustyössä on otettu käyttöön koko soten, pelastustoimen, sidosryhmien ja järjestöjen yhteinen innovaatio- ja testausyhteistyömalli, jossa yhtenä keskeisenä periaatteena on asiakkaiden osallistaminen ja mukaan ottaminen kehittämistyöhön. Mallia kuvataan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämisen sivulla tarkemmin. Yhtenä esimerkkinä yhteiskehittämisen toimintatavoista on kokemustoimijoiden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Hyvinvointialueuudistuksessa on tarpeen levittää ja kehittää edelleen jo hyväksi koettua kokemustoimintamallia osaksi perustason sosiaali- ja terveyspalveluita. Tällä hetkellä on käynnissä pilottikokeilu, jossa kokemustoimijoiden hyödyntämistä pilotoidaan perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa Oulunkaaren kuntayhtymän (Simo, Pudasjärvi, Ii, Utajärvi, Vaala) mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Valmistelun ja pilotoinnin pohjalta syntyy materiaalia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyön toimintamallia varten, josta näillä näkymin saadaan päättäjien linjauksia syksyllä 2022.

Kirjoittajat:

Annamaija Saastamoinen, OLKA Oulun järjestökoordinaattori, Helena Liimatainen, Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämishankeen projektisuunnittelija ja Ulla Isopahkala, PPSHP Perusterveydenhuollon yksikön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelija

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Jaa artikkeli:

Uusimmat

Arkisto

Arkistot

Avainsanat

Skip to content