Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

OLKA Pirkanmaa rakentaa yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa

OLKA PIrkanmaan vapaaehtoinen lukemassa kirjaa satutunnilla.

OLKA-toiminnan arki perustuu pitkälti erilaisen yhteistyön ympärille. Päivittäin kohdataan vapaaehtoisia ja ollaan yhteydessä eri järjestöihin ja heidän työntekijöihinsä. Yhteistyötä tehdään sairaalan henkilöstön kanssa ja potilaita sekä heidän läheisiään vapaaehtoiset kohtaavat jokaisessa vuorossaan.

OLKA-toiminnan yksi arvoista onkin toisiaan arvostava, hyvä yhteistyö. Päivittäisen yhteistyön lisäksi OLKAssa tehdään yhteistyötä usean eri toimijan kanssa. Yhteistyön myötä OLKAn toiminta on päässyt kehittymään tavalla, joka ei yksin olisi ollut mahdollista.

Pirkanmaalla on alettu rakentamaan opiskelijayhteistyötä yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun TAMKin kanssa. Vasta opiskelunsa aloittaneille sairaanhoidonopiskelijoille tarjotaan kahden viikon pituisia harjoitteluita, joissa opiskelijoiden on mahdollisuus päästä kohtaamaan erilaisia ihmisiä, tutustumaan vapaaehtoistoimintaan ja eri järjestöihin. Opiskelijat aloittavat harjoittelunsa sairaalavapaaehtoisille tarkoitetulla ILONA-valmennuksella ja pääsevät tämän jälkeen suorittamaan harjoitteluaan tehden vapaaehtoistoiminnan erilaisia tehtäviä ja tutustuen OLKA-toiminnan eri muotoihin. Pidemmälle opintojaan suorittaneille opiskelijoille on tarjolla myös laajempia ja syventäviä harjoittelujaksoja.

Kesällä 2022 OLKA Pirkanmaa pilotoi satutunteja maailman ensimmäisessä sairaalahuvipuistossa. Yksin tämä ei olisi ollut mahdollista, vaan yhteistyötä tehtiin Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n kanssa, joka operoi sairaalahuvipuiston toimintaa. OLKA-toiminnan työntekijät ja vapaaehtoiset sekä Tampereen Lastenklinikan tuki ry istuivat alas suunnittelemaan satutuntitoimintaa ja myöhemmin arvioimaan, kuinka pilotointi on onnistunut. Pilotointi todettiin onnistuneeksi ja merkitykselliseksi. Satutunnit ovatkin jatkuneet sairaalahuvipuistossa viikoittain koko syksyn ajan ja tulevat jatkumaan myös kevätkaudella. Tampereen Lastenklinikan tuki ry:n tavoitteena on helpottaa perheiden sairaala-arkea, kun perheessä on lapsipotilaita ja tarjota kivaa tekemistä sairaala-arjen vastapainoksi.

Tays tukisäätiö on ollut mukana OLKAn toiminnan käynnistymisen alusta saakka. Tays tukisäätiö edistää ja tukee ylipistollisen sairaalan toimintaa, henkilöstön ammattiosaamista ja Taysin toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Säätiö on mahdollistanut vapaaehtoisillemme kahvilasta haettavat kahvikiitokset jokaisessa vapaaehtoisvuorossa. Lisäksi se on antanut rahaa vapaaehtoisten virkistystoimintaan, jota on tänä vuonna käytetty mm. laivaristeilyyn Näsijärvellä sekä vapaaehtoisten joulumuistamiseen.

Saattohoidon tukihenkilötoimintaa suunnitellessa yhteistyökumppaniksi on löytynyt SAAVA – saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke, jonka yksi pilottikaupungeista on Tampere. SAAVA-hanke on kouluttanut OLKAn vapaaehtoisia saattohoidon tukihenkilöiksi, jotka aloittavat vapaaehtoistehtävissä palliatiivisen hoidon osastolla. Jotta vapaaehtoisilla on valmiudet toimia sairaalaympäristössä käyvät he lisäksi OLKAn oman ILONA-valmennuksen.

OLKA-toiminnan kantava voima on ihmiset. Toiminnassa mukana olevat ihmiset toimivat potilaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Kaikilla toimijoille on yhteinen tavoite tarjota tukea ja kohtaamisia sairaalan potilaille, heidän läheisilleen ja henkilökunnalle.

OLKA Pirkanmaa

  • OLKA Pirkanmaan toiminta on käynnistynyt hankkeen myötä toukokuussa 2021. Pirkanmaalla OLKA-toimintaa toteutetaan yhteistyössä Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n ja Tays sairaaloiden kanssa.
  • Pirkanmaalla OLKA-toimintaa toimii Tays Keskussairaalassa sekä Tays Hatanpäällä. Ensi vuonna toiminta laajenee myös Tays Psykiatrialle, Tays Valkeakoskelle ja Tays Sastamalaan.
  • OLKA-toimintaa voit seuraa Instagramissa @olkapirkanmaa sekä Facebookissa nimellä OLKA Pirkanmaa.

Kirjoittaja: Anniina Ahlholm, järjestökoordinaattori, OLKA Pirkanmaa

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Uusimmat

Arkisto

Arkistot

Avainsanat

Skip to content