Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

OLKA®n vertaistukitoiminnan tunnettuutta kartoitettiin Hyvinkään sairaanhoitoalueella toteutetussa YAMK -kehittämisprojektissa

Piirroskuva, jossa vapaaehtoisnen istuu sairaalasängyn vieressä. Sängyllä istuu potlas.

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry ja Hyvinkään sairaanhoitoalue kehittivät OLKA®n vertaistukitoimintaa Hyvinkään sairaalassa Vertaistuen polku sairaalasta kotiin -hankkeessa (2019-2021). Hankkeessa kehitettiin vertaistukitoimintaa sairaalan ja järjestöjen välisenä yhteistyönä somaattisesti sairaille potilaille, valmennettiin uusia vertaistukijoita sairaalaan ja järjestöihin sekä juurrutettiin toimintaa osaksi sairaalan palvelujärjestelmää.

Kehittämisprojektin tarkoituksena oli selvittää ja kuvailla OLKA-toiminnan tunnettuus ja kartoittaa vertaistukitoiminnan kehittämistarpeita järjestöjen näkökulmasta kyselymenetelmän avulla. Projektin tavoitteena ja tuotoksena luotiin kyselyn tulosten pohjalta kehittämissuositukset OLKA-tiimille, joita he voivat hyödyntää OLKA-toiminnan uudelleen käynnistämisessä Hyvinkään sairaalassa syksyllä 2022.

OLKA-toiminnan toteuttaminen vaatii laajaa yhteistyötä ja toiminnasta tiedottamista

Kyselyn tulosten perusteella selkeästi yli puolet kyselyyn vastanneista yhdistyksistä tuntee OLKA-toiminnan sisällön ja vain 7 % ei tunne toimintaa lainkaan. Vertaistukiryhmät (71 %) ja puhelinvertaistuki (64 %) olivat yhdistysten yleisimmät vertaistuen toteuttamisen muodot.

Yhdistysten tekemä yhteistyö OLKA-toiminnan kanssa toteutui seuraavasti; eniten jaettiin materiaaleja OLKA-pisteen kautta, lähes 1/3 on pitänyt teemapäiviä OLKA-pisteellä, ja 14 % vastanneista kertoi yhdistysten jäsenten osallistuneen Toivo-vertaistukivalmennukseen.

Yhdistysten tärkein kehittämistarve liittyy vertaistukijoiden koulutuksiin

Kehittämisprojektin tuloksina todettiin, että järjestöjen näkökulmasta tärkein kehittämisen teema on vertaistukijoiden tarpeiden mukaisten koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen. Vertaistukijoita tarvitaan yhdistysten toimintaan lisää, lisäksi viestintä ja yhteistyö muiden järjestöjen kanssa on tärkeää. Todettiin myös, että OLKA-toiminta voisi jatkossa toimia vertaistuen teeman kokoavana täydennyskouluttajana järjestöjen työntekijöille, vertaistukijoille sekä kaikille hyvinvointialueen vertaistuen teeman parissa työskenteleville.

OLKA Hyvinkää

  • OLKA-piste sijaitsee Hyvinkään sairaalan A-rakennuksessa (Sairaalankatu 1, Hyvinkää) 1 kerroksessa kahvion vieressä, Palvelupiste Sopen yhteydessä. Sairaalan ja järjestöjen virallinen kumppanuus alkoi vuonna 2019.
  • Toimintaa rahoittaa STEA ja vuodesta 2022 alkaen OLKA-toiminta on vakiintunut pysyväksi toimintamuodoksi
  • Ajankohtaisia tapahtumia ja asioita voi seurata Facebookissa OLKA Hyvinkää ja Instagramissa @olkahyvinkaa

Kirjoittajat: Krista Kukk, YAMK-opiskelija, Turun ammattikorkeakoulu sekä Tuuli Lahti, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu.

Kuva: Tussitaikurit

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Uusimmat

Arkisto

Arkistot

Avainsanat

Skip to content