Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Terveyssosiaalityö ja OLKA lähellä potilasta

Tasolla on stetoskooppi, kasvomaski ja sydänkuvioita. Tason ylle ojennettu käsi pitelee paperisydäntä.

Oulun yliopistollisen sairaalan terveyssosiaalityöntekijät käyttävät aktiivisesti työssään potilasjärjestöjen materiaaleja ja pitävät vertaistukea merkittävänä osana potilaan kuntoutumisprosessia. Sen sijaan vertaistukitoiminnan koordinointia ei tunneta, selviää survey-tutkimuksessa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toimii 34 terveyssosiaalityöntekijää neljässä eri organisaatiossa. Terveyssosiaalityö ja OLKA-toiminta toimivat kumpikin ”potilaan parhaaksi” sairaalan sisällä, mutta kuitenkin hoito- ja tutkimushuoneiden ulkopuolella. Sosiaalityön eetos on auttaa asiakasta selviytymään arjesta sairauden tai vamman kanssa, erilaisten palveluiden ja tukitoimien sekä psykososiaalisen tuen avulla.

Kesällä toteutettuun survey-tutkimukseen osallistui 17 sosiaalityöntekijää. Kaikki kyselyyn vastanneet käyttävät potilasjärjestötietoa hyödykseen omassa työssään. Erityisesti uuden diagnoosin saaneelle potilaalle annettiin tietoa potilasjärjestöjen tarjoamista palveluista.

OYS:ssa toteutettavaa vertaistukitoiminnan organisointia ei tunnettu juurikaan. Tulos ei yllätä, koska tällä hetkellä vertaistukitoiminnan koordinointia ei ole, vaan jokainen potilasjärjestö toimii suoraan omien yhteyshenkilöidensä kautta osastoilla.

”Jotkut potilasjärjestöt ovat tottuneet olemaan suoraan yhteydessä sairaalan yksiköihin vertaistukea ja muuta tukea tarjotessaan. OLKA-toiminnan kautta voimme kehittää vertaistukitoiminnan malleja entistä yhtenäisemmin ja tehokkaammin. Historiasta tulevaisuuteen on tässäkin yhteinen tavoitteemme”, toteaa hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila.

OLKA-toiminnan tunnettuutta lisäämällä mm. kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden parissa, uskomme pääsevämme toimintamallin käyttöönotossa reippaasti eteenpäin.

Kirjoittaja: Katja Kuusela, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, OLKA Oulu

Oulun OLKAn vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Katja Kuusela.

Lue lisää tutkimuksesta Yhdessä #potilaanparhaaksi – Terveyssosiaalityö ja OLKA-toiminta Oulun yliopistollisessa sairaalassa, Katja Kuusela, sosionomi (ylempi AMK) -koulutusohjelma, Lapin ammattikorkeakoulu 2020 (PDF).

Tilaa OLKAnen-uutiskirje

Jaa artikkeli:

Uusimmat

Arkisto

Arkistot

Avainsanat

Skip to content